Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA nt. „RADY NA ODPADY”

organizowana przez PZITS O/ Szczecin oraz Wydział Budownictwa i Architektury ZUT w dn. 16-17 listopada 2018 r.

Tematyka Konferencji:

  • Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Nowoczesne metody gospodarowania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi;
  • Pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów.

 

Zaproszenie na konferencję

Karta uczestnictwa w konferencji