Kontakt

O D D Z I A Ł   S Z C Z E C I Ń S K I
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67
tel./fax. 091/433-83-05
NIP 526-000-16-19
REGON 00067147300196

Rachunek bankowy:
BOŚ O/Szczecin nr 41 1540 1085 2001 5310 1499 0001

Kontakt:
Zarząd Oddziału:

Komisja Egzaminacyjna:

  • Przewodniczący
    tel. 605 694 425             e-mail: danielmro1@wp.pl
  • Sekretarz
    tel. 609 945 213             e-mail: danusiab2@op.pl


Zapraszamy do kontaktu