Oddział Szczeciński PZITS

Plan imprez naukowo- technicznych w 2019 r.

L.p.

Data, miejsce

Nazwa imprezy

Prelegent/organizator

1.

08 stycznia

godz. 17:00

FSNT NOT

Spotkanie Noworoczne:

Prezentacja inicjatyw Oddziału Szczecińskiego PZITS w okresie ostatniego 25-lecia (od 1993 r.)

Marek Kisieliński

PZITS O/ Szczecin

2.

05 luty

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Nowoczesne technologie informatyczne

w pracy inżyniera

Marek Jeżewski

PZITS O/ Szczecin

3.

05 marca

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Wyspy hiszpańskie oczami branżysty

Bogusław Brochmann

PZITS O/ Szczecin

4.

02 kwietnia

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Nowe wymogi BHP w budownictwie

Alina Sand

Inspektor ds. BHP

5.

07 maja

godz. 17:00

jw.

Odczyt z okazji jubileuszu 100-lecia PZITS nt.:

Rys historyczny PZITS. Sylwetki zasłużonych Członków Stowarzyszenia.

Irena Żywuszko

PZITS O/ Szczecin

6.

26 maja

Jasne Błonia

im. Jana Pawła II

Uczestnictwo w XVIII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych

Wielki Piknik Pasji – „Pod Platanami”

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Urzędu Miasta Szczecin

www.platany.org

7.

04 czerwca

godz. 16:00

Parking przy pętli tramwaj. w rejonie

Jeziora Głębokie

Wycieczka techniczna:

Farma fotowoltaiczna na ujęciu wody

w Pilichowie

Piknik branżowy z okazji 100-lecia PZITS

Mirosława Dominowska

Irena Żywuszko

PZITS O/ Szczecin

8..

03 września

godz. 17:00

FSNT NOT

Spotkanie otwarte nt.:

Ogrzewanie obiektów sakralnych

Jerzy Leciej

PZITS O/ Szczecin

9.

01 października

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Budowa sieci wodociągowej ARKADA

– ALAIN w Emiratach Arabskich

Amadeusz Szejba

PZITS O/ Szczecin

10.

05 listopada

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Odzysk ciepła i chłodu w wentylacji

i klimatyzacji

Ewa Figiel

PZITS O/ Szczecin

11.

03 grudnia

godz. 17:00

jw.

Spotkanie otwarte nt.:

Procedury w projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Waldemar Łągiewka

PZITS O/ Szczecin