R Z E C Z O Z N A W C Y   P Z I T S


mgr inż. PAWEŁ NIEDŹWIEDŹ
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
(Protokół nr 182/83 Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 29.04.1983 r.)


dr inż. RYSZARD MILUNIEC
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: ochrona przed korozją urządzeń i elementów instalacji sanitarnych
(Zaśw. nr 1196/93 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 09.12.1983 r.)


 inż. ROBERT KLASA
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: kanalizacja w zakresie projektowania
(Zaśw. Nr 1953/98 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 27.10.1998 r.)


mgr inż. AMADEUSZ SZEJBA
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne w zakresie wykonawstwa
(Zaśw. nr 1852/93 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 22.02.1993 r.)


mgr inż. IRENA ŻYWUSZKO
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: kanalizacja, sieci wodociągowe w zakresie projektowania
(Zaśw. Nr 1939/97 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 25.11.1997 r.)


mgr inż. MAREK KISIELIŃSKI
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: sieci i instalacje wodociągowe, sieci i instalacje kanalizacyjne, ogrzewnictwo i ciepłownictwo (sieci,instalacje,obiekty), wentylacja, sieci gazownicze niskiego i średniego ciśnienia oraz instalacje wewnętrzne w zakresie projektowania
(Zaśw. nr 2075/2016 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 08.08.2016 r.)


prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW SZAFLIK
Rzeczoznawca PZITS
w specjalności: ciepłownictwo i ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacje specjalne w zakresie projektowania
(Zaśw.  nr. 2074/2016 – uchwała Prezydium ZG PZITS z dn. 10.06.2016 r.)