SEKCJE BRANŻOWE

 • Sekcja Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków
  przewodnicząca: mgr inż. Irena Żywuszko
  e-mail: zywuszko.pzits@interia.pl
 • Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Instalacji Sanitarnych
  przewodniczący: mgr inż. Marek Kisieliński
  e-mail: mkisielinski@interia.pl
 • Sekcja Energii Odnawialnych
  przewodnicząca: dr inż. Ewa Figiel
  e-mail: figiel@zut.edu.pl
 • Sekcja Oczyszczania Miast i Gospodarki Odpadami
  przewodniczący: dr inż. Ryszard Miluniec
  e-mail: rm@nfos.com.pl

ORGANIZACJA SZKOLEŃ, PREZENTACJI I SEMINARIÓW BRANŻOWYCH

Kontakt: tel. 603 817 070