Szkolenia i Egzaminy

Komisja Kwalifikacyjna Nr 456 działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. nr 141, poz. 1189) :

– Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne na uprawnienia E-2 i D-2

– Grupa 3. Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe na uprawnienia E-3 i D-3

organizuje egzaminy kwalifikacyjne z  w/w grup, które odbywają się w naszym oddziale przy Al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT) w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 15:30.

Koszt egzaminu wynosi 349 zł. tj. 10% od płacy minimalnej.

W zależności od grupy organizujemy szkolenia oraz  instruktaże przygotowujące do egzaminu.

Wszystkie wnioski egzaminacyjne znajdują się w zakładce “Formularze i druki” wybierając odpowiedni dokument.