O D D Z I A Ł   S Z C Z E C I Ń S K I
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67
tel./fax. 091/433-83-05, tel. 603 817 070

WŁADZE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

wybrane na kadencję 2020 – 2024

Bartosz Bogusławski – prezes Zarządu Oddziału                                                             

Zarząd Oddziału:

1.Justyna Kiper – wiceprezes Zarządu                                                     

2.Anna Zapałowicz – wiceprezes Zarządu                                                

3.Anna Ruczko – Lewińska – sekretarz                                                        

4.Brygida Małgorzata Rana – skarbnik                                                        

5.Waldemar Łągiewka – członek Zarządu                                                    

6.Władysław Szaflik – prezes ustępującego Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1.Paweł Niedźwiedź – przewodniczący                                                

2.Bogusław Brochmann – z-ca przewodniczącego                                 

3.Ryszard Miluniec – sekretarz

Sąd Koleżeński:

1.Irena Żywuszko – przewodnicząca                                                         

2.Jerzy Leciej – zastępca przewodniczącej                                         

3.Amadeusz Szejba – sekretarz

Delegat i z-cy Delegata na Zebranie PZITS

1.Justyna Kiper – Delegatka                                                                       

2.Brygida Małgorzata Rana – pierwsza zastępczyni Delegatki                     

3.Anna Ruczko – Lewińska – druga zastępczyni Delegatki

Delegat i z-ca Delegata na Zebranie FSNT- NOT w Szczecinie

1.Ryszard Miluniec – Delegat                                                             

2.Waldemar Łągiewka – zastępca Delegata

   

SPOTKANIA OTWARTE

Oddział zaprasza członków i sympatyków
do siedziby FSNT –NOT w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 67
na cykliczne spotkania otwarte, w każdy pierwszy wtorek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia),
w godz. 17:00- 19:00