O D D Z I A Ł   S Z C Z E C I Ń S K I
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67
tel./fax. 091/433-83-05, tel. 603 817 070
e-mail: zywuszko.pzits@interia.pl

ZARZĄD ODDZIAŁU

prezes:
prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW SZAFLIK
wiceprezes:
mgr inż. IRENA ŻYWUSZKO
wiceprezes:
mgr inż. MAREK KISIELIŃSKI
sekretarz:
mgr inż. MIROSŁAWA DOMINOWSKA
skarbnik:
mgr inż. ANNA ZAPAŁOWICZ
z-ca skarbnika:
mgr inż. BRYGIDA MAŁGORZATA RANA
członek Zarządu:
dr inż. EWA FIGIEL
zastępca sekretarza:
mgr inż. MAREK JEŻEWSKI

      KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący:
mgr inż. PAWEŁ NIEDŹWIEDŹ
z-ca przewodniczącego:
mgr inż. MONIKA WOJCIECHOWSKA
sekretarz:
mgr inż. ANNA RUCZKO-LEWIŃSKA
członek:
dr inż. RYSZARD MILUNIEC
członek:
inż. BOGUSŁAW BROCHMANN

SĄD KOLEŻEŃSKI

przewodniczący:
mgr inż. JERZY LECIEJ
z-ca przewodniczącego:
mgr inż. WALDEMAR ŁĄGIEWKA
sekretarz:
mgr inż. WIESŁAWA DROZD
członek:
mgr inż. AMADEUSZ SZEJBA
członek:
mgr inż. ALEKSANDRA KOZAKIEWICZ

    SPOTKANIA OTWARTE

Oddział zaprasza członków i sympatyków
do siedziby FSNT –NOT w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 67
na cykliczne spotkania otwarte, w każdy pierwszy wtorek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia),
w godz. 17:00- 19:00